Elektryka, elektronika i elektromechanika samochodowa

Diagnostyka Komputerowa

Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów

Naprawa i wymiana alternatora

Naprawa i wymiana rozrusznika

Zapytaj o usługę

Chcesz zadać nam pytanie odnoście naprawy lub potrzebujesz rady? Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą!

Klauzula informacyjna – dotyczy ochrony danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&A Diagnostyka i Mechanika Pojazdowa Barbara Dąbrowska z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 5, 12-100 Szczytno
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: cenmot@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy   (art. 6 ust. 1 litera b rozporządzenia RODO), jak równie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym sprzedaż towarów i usług Administratora  (art. 6 ust. 1 litera f rozporządzenia RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być polskie oraz niemieckie organy podatkowe, a także pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przekazania Pani/Panu naszej oferty, realizacji umowy kupna-sprzedaży, lub nawiązania współpracy.
  9. Wysłanie do Administratora  informacji (danych osobowych) poprzez formularz kontaktowy, albo przekazanie Administratorowi danych osobowych w jakikolwiek inny sposób oznacza,  że przyjmuje Pani/Pan do wiadomości powyższe informacje, a także akceptuje je Pani/Pan.