Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Przegląd samochodu

 • najszerszy zakres badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów
 • BEZ STRESU I RYZYKA – DARMOWE sprawdzenie pojazdu już na tydzień przed terminem przeglądu. Za darmo nawet w dniu badania!

 

Cennik:

Cennik badań technicznych

zdjęcie stacji kontroli pojazdów

PRZEGLĄD SAMOCHODU

Cennik:

98 zł za samochód osobowy 
162 zł za pojazdy zasilane gazem 
62 zł za badanie techniczne motocykla
153 zł za samochód ciężarowy

Szczegółowy cennik

Godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów

ul. Przemysłowa 5: pon-pt 7:00-19:00 | sobota 8:00-14:00 |

ul. Łomżyńska 1: pon-pt 8:00-16:00 |  sobota 8:00-14:00

Zapisy na przegląd odbywają się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. 

Zadzwoń i umów się na dogodną godzinę.

Klauzula informacyjna – dotyczy ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&A Diagnostyka i Mechanika Pojazdowa Barbara Dąbrowska z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 5, 12-100 Szczytno
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: cenmot@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy   (art. 6 ust. 1 litera b rozporządzenia RODO), jak równie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym sprzedaż towarów i usług Administratora  (art. 6 ust. 1 litera f rozporządzenia RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być polskie oraz niemieckie organy podatkowe, a także pracownicy Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przekazania Pani/Panu naszej oferty, realizacji umowy kupna-sprzedaży, lub nawiązania współpracy.
 9. Wysłanie do Administratora  informacji (danych osobowych) poprzez formularz kontaktowy, albo przekazanie Administratorowi danych osobowych w jakikolwiek inny sposób oznacza,  że przyjmuje Pani/Pan do wiadomości powyższe informacje, a także akceptuje je Pani/Pan.