Napełnianie i serwis klimatyzacji

Sprawny i skutecznie działający w pojeździe układ klimatyzacji, zapewnia jego użytkownikom

Komfort – Przyjemność – Zadowolenie

Serwis układu klimatyzacji zalecany jest co dwa lata

Ozonowanie pojazdu

odgrzybianie klimatyzacji

Odgrzybianie klimatyzacji

Napełnianie klimatyzacji

serwis klimatyzacji

Serwis klimatyzacji

napełnianie klimatyzacji

Wymiana czynnika chłodzącego

serwis klimatyzacji

Wykrywanie nieszczelności

Korzystamy z nowoczesnego urządzenia

Zapytaj o usługę

Chcesz zadać nam pytanie odnoście naprawy lub potrzebujesz rady? Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą!

Klauzula informacyjna – dotyczy ochrony danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&A Diagnostyka i Mechanika Pojazdowa Barbara Dąbrowska z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 5, 12-100 Szczytno
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: cenmot@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy   (art. 6 ust. 1 litera b rozporządzenia RODO), jak równie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym sprzedaż towarów i usług Administratora  (art. 6 ust. 1 litera f rozporządzenia RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być polskie oraz niemieckie organy podatkowe, a także pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przekazania Pani/Panu naszej oferty, realizacji umowy kupna-sprzedaży, lub nawiązania współpracy.
  9. Wysłanie do Administratora  informacji (danych osobowych) poprzez formularz kontaktowy, albo przekazanie Administratorowi danych osobowych w jakikolwiek inny sposób oznacza,  że przyjmuje Pani/Pan do wiadomości powyższe informacje, a także akceptuje je Pani/Pan.